Kandidát na nezávislého primátora. | Nastal čas na zmenu!

Peter Oremus

Snažím sa
rozprávať
skutkami

Peter Oremus

Snažím sa rozprávať skutkami

...

Bezpečnosť - transparentnosť - efektívnosť

...

Doprava - infraštruktúra - plánovanie

...

Mesto - všetkých - generácií

„Charakter posudzujme podľa skutkov
a nie na základe rečí.“

„Celý život sa snažím rozprávať skutkami.“

Sláva starobylej Nitry

Nitra patrí k najstarším mestám na Slovensku a v historickom kontexte je často označovaná za „matku slovenských miest“. Knieža Pribina bol prvým známym vládcom na našom území a jeho sídlom bola práve naša Nitra, ochraňovaná majestátnym Zoborom, ktorá bola zároveň centrom vtedajšieho Nitrianskeho kniežatstva. Povesti o našom prvom kniežati sa rozprávajú dodnes. Po pripojení Nitrianskeho kniežatstva k Veľkomoravskej ríši sa u nás vystriedalo niekoľko panovníkov. Medzi najvýznamnejších patril knieža Rastislav, ktorý na naše územie pozval vierozvestcov sv. Cyrila a Metóda nesúc so sebou hlaholiku, prvé slovanské písmo. Oslavy príchodu sv. Cyrila a Metóda sa konajú práve v Nitre, a my Nitrania sme patrične hrdí na to, že sme ich neoddeliteľnou súčasťou. Ďalším vládcom, ktorého mnohí považujú za najslávnejšieho bol knieža Svätopluk I., ktorý bol obávaným a bystrým bojovníkom. O jeho bystrosti hovorí aj slávna legenda o troch prútoch, ktorá je vychýrená aj medzi Nitranmi. Podľa legendy, knieža Svätopluk si pred svojou smrťou dal zavolať svojich troch synov, ktorým podal tri zviazané prúty a prikázal im: „Zlomte ich!“ To sa však ani jednému nepodarilo. Potom Svätopluk prúty rozviazal a každému synovi dal po jednom prúte a opäť prikázal: „Zlomte ich!“ Prúty poľahky praskli. „Vidíte, synovia moji, ak budete žiť svorne a vzájomne si pomáhať, budete silní a nijaký nepriateľ vás nepremôže. Tak, ako ste ani vy nemohli zlomiť tie tri prúty, keď boli zviazané spolu. Ak však budete nesvorní, budete sa hádať, tak vás každý nepriateľ poľahky porazí tak, ako ste vy praskli osamotený prút a vy zahyniete.“ – riekol Svätopluk.

Ponaučenie, do ktorého knieža Svätopluk zasvätil svojich synoch, by sme si mali vziať k srdcu všetci a mali by sme hľadať to čo nás spája a nie to čo nás rozdeľuje. Ak nás politické strany rozdeľujú, tak by sme mali hľadať alternatívu, ktorá nás bude spájať. My za alternatívu voči politickým stranám považujeme nezávislých poslancov. Skutočne nezávislých poslancov, ktorí sú slobodní vo svojom rozhodovaní a konaní. Prirodzené autority, ktoré svojou pracovitosťou a vystupovaním dokážu ostatných ľudí spájať a nadchnúť pre dobrú vec. Iba tak môžeme vytvoriť zdravú spoločnosť, ktorá bude súdržná ako symbolické zviazané prúty kniežaťa Svätopluka.

Čítať viac

„Vidíte, synovia moji, ak budete držať pokope ako zväzok prútov, nikto Vás nepremôže.
Ak sa budete hašteriť, nebudete si vzájomné pomáhať a nebudete svorní,
tak Vás každý nepriateľ poľahky porazí tak, ako ste vy praskli osamotený prút.“
-Svätopluk

Peter OREMUS – kandidát na nezávislého primátora Nitry

Milé Nitrianky a milí Nitrania,

mnohí ma už poznáte ako nezávislého politika, či už z môjho pôsobenia v mestskom alebo krajskom zastupiteľstve. Pre tých, ktorí o mne ešte nepočuli, tak rád by som sa Vám predstavil.

Volám sa Peter Oremus, mám 42 rokov a celý môj život je spätý s naším slávnym mestom. Narodil som sa v roku 1976 matke Zite a otcovi Petrovi. Moje detstvo som prežil na sídlisku Chrenová, kde som so svojimi kamarátmi a rovesníkmi „zgíňal“ a robil všelijaké huncútstva. Rád spomínam na tieto časy bezstarostnosti a detskej úprimnosti.

Základnú školskú dochádzku som absolvoval na ZŠ Fatranská a ZŠ Tulipánová v Nitre. Keď si dnes predstavím, že v 9 rokoch som bez dozoru cestoval MHD-čkou cez celé mesto do športovej triedy, ani tomu nechcem veriť. Moje ďalšie študentské kroky putovali na Gymnázium E. Gudernu v Nitre, ktorá vtedy ešte sídlila na Piaristickej ulici na kopci za starým Priorom. Naša generácia patrila k silným ročníkom a dodnes udržiavam kontakt s mnohými spolužiakmi. Najvyššie vzdelanie som dosiahol na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre, Fakulte ekonomiky a manažmentu. S „Alma mater“ som v kontakte dodnes ako externý prednášajúci a externý člen skúšobnej štátnicovej komisie.

V mladosti som veľa času venoval športu. Naučilo ma to disciplíne, zdravej rivalite a keďže som sa venoval futbalu aj na profesionálnej úrovni, osvojil som si tímového ducha, ktorého považujem za jeden z pilierov k dosahovaniu vytýčených cieľov.

Po ukončení profesionálnej športovej kariéry som sa vybral vlastnou cestou a začal som podnikať v obchodnej a stavebnej činnosti. Obstáť v ťažkom súboji trhového prostredia, v silnej konkurencii, ma stojí veľa námahy a sebazaprenia. Z pôsobenia v najvyšších riadiacich pozíciách mám nenahraditeľné skúsenosti a prax. Tak ako každý z nás, som urobil chyby, z ktorých som sa poučil a pochopil, že veľa z nich vzniklo len nedostatočným plánovaním. Pri skúsenostiach, ktorými dnes disponujem som presvedčený, že kľúčom k zabráneniu vzniku problémov a napredovaniu je komplexné plánovanie založené na detailoch. Šport Vás naučí byť na seba tvrdý, životné skúsenosti Vás naučia, že robiť chyby je prirodzené a poučiť sa z nich je múdre.

V roku 2012 sa nám s manželkou Vlaďkou, narodili naši synovia Tobias a Nikolas. Byť otcom je pre mňa ten najkrajší pocit, ktorý by som za nič nevymenil. Tak ako každý rodič, chcem pre svoje deti len to najlepšie a vnímam to ako veľkú zodpovednosť urobiť maximum pre to, aby všetky deti v Nitre mali nádej na šťastný a bezpečný život.

Ďalším míľnikom v mojom živote bol vstup do politiky. V roku 2013 som bol zvolený za nezávislého poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja za okres Nitra. Kde som počas celého funkčného obdobia aktívne zastával a predkladal návrhy, ktoré mali pozitívny dopad na život obyvateľov nášho kraja, naopak negatívne návrhy som tvrdo kritizoval a bojoval proti nim. V roku 2014 som vstúpil aj do komunálnej politiky spolu s ďalšími nezávislými kandidátmi. Spájal nás názov „Nitrianski mravci“.

Rovnako ako v krajskom zastupiteľstve, sme bojovali za záujmy obyvateľov nášho mesta a z pozície opozičných poslancov sme dokázali urobiť aj zásadne zmeny v prospech Nitranov. Za nami sú konkrétne skutky a konkrétne príbehy obyvateľov, ktorí keď sa na nás obrátili, tak sme vždy urobili všetko čo bolo v našich silách a kompetencii, aby sme im pomohli.

Rozhodnutie o kandidatúre na post primátora Nitry som urobil na základe výziev od občanov a mojich „spolubojovníkov“– nezávislých kandidátov na poslancov. Som pripravený zhostiť sa zodpovednosti, ktorá vyplýva z tejto významnej funkcie a posunúť tak naše krásne meno do novej éry. Preto sa budem ako kandidát na nezávislého primátora Nitry v najbližších komunálnych voľbách uchádzať o Vašu dôveru, priazeň a Váš hlas.


S úctou
Ing. Peter Oremus, PhD.

Čítať viac

Novodobá Nezávislá Nitra

Tak ako sme hrdí na dejiny starobylej Nitry, tak o to viac vnímame potrebu zdieľať s Vami našu víziu novodobej Nitry. Aby sme našu víziu mohli začať napĺňať, tak je dôležité „oslobodiť“ Nitru od politického zla, ktorému neleží na srdci jej osud a kvôli ktorému trpí. Cestu oslobodenia vidíme v jej nezávislosti a obyvateľoch, ktorým nie je jej osud ľahostajný. Naša vízia je pre nás a rovnako aj pre mesto veľkou výzvou a to urobiť z našej Nitry moderné mesto 21. storočia, ktoré je hrdé na svoju slávnu minulosť.

Ako to chceme dosiahnuť?

Nebudeme Vás zaťažovať s podrobným volebným programom a opisovať ako s  nožničkami ostriháme každé steblo trávy a ako opravíme každú dieru na ceste či chodníku. Alebo sľubovať nesplniteľné sľuby a maľovať rúžovú budúcnosť so vzdušnými zámkami. V prvom rade je nutné vyriešiť závažné problémy, na ktorých môže Nitra skolabovať, prípadne už kolabuje.

Najzávažnejšími problémami sú:

 • Podceňovanie bezpečnosti mesta a jeho obyvateľov
 • Automobilka Jaguar Land Rover
 • Ubytovne pre zahraničných pracovníkov vtesnané do prostredia domáceho obyvateľstva
 • Neprispôsobiví občania, ktorí nerešpektujú zákony a verejný poriadok, v niektorých prípadoch doslova terorizujú svoje okolie
 • Dopravná situácia, nedostatok parkovacích miest a mestská hromadná doprava
 • Nefunkčnosť mestského úradu a prednostné zamestnávanie rodinných príslušníkov na úkor schopných odborníkov
 • Plytvanie mestského rozpočtu na nesystémové riešenia, netransparentnosť verejných financií
 • Znižovanie počtu obyvateľov – nižšie podielové dane zo štátneho rozpočtu
 • Nedostatočná, resp. problematická výstavba v rozpore s platným územným plánom
 • Nedostatočné kapacity školských a predškolských zariadení
 • Zanedbané a nevhodné detské ihriská a športové plochy
 • Mesto plné bariér
 • Stav životného prostredia, nedostatočná starostlivosť o zeleň
 • Zaostalé nakladanie s odpadom – zahrabávanie odpadu do pôdy
 • Čítať viac

  Svätoplukove prúty boli najpevnejšie práve vtedy, keď boli navzájom prepletené a práve to sme použili ako vzor pri vytváraní plánu "Chytrá Nitra“. Plán pozostáva z 3 hlavných „prútov“, ktoré sú vzájomne prepletené, vzájomne sa dopĺňajú a zabezpečujú stabilný rozvoj nášho mesta.

  Či to s „Chytrou Nitrou“ myslíme naozaj vážne, po prečítaní nášho plánu, posúďte sami.

  3 PRÚTY plánu dôvery sú:

  1. Bezpečnosť - transparentnosť – efektívnosť
  2. Doprava - infraštruktúra – plánovanie
  3. Mesto - všetkých – generácií

  Bezpečnosť - transparentnosť - efektívnosť

  Mať pocit bezpečia je veľmi príjemný a upokojujúci pocit, kedy človek nemusí byť v neustálom strehu. Avšak nemýľme si pocit bezpečia s bezpečnosťou. Nechceme tvrdiť, že Nitra je nebezpečné miesto pre život, ale rozhodne si dovolíme povedať, že v žiadnom uhle pohľadu sa nejedná o miesto, v ktorom nás „stráži“ komplexný bezpečnostný systém. My Vám nejdeme sľubovať to, že mestskí policajti nebudú dávať papuče za zlé parkovanie, ale budú dohliadať na bezpečnosť občanov. Ani sa nebudeme tváriť, že keď opravíme diery na chodníkoch, tak zrazu sa z Nitry stane super bezpečné miesto, v ktorom sa nám nemôže nič zlé prihodiť. Bezpečnosť musí byť na 1. mieste.

  Medzi naše priority v oblasti bezpečnosti patria:

  • ✓ Vypracovať bezpečnostný audit mesta
  • ✓ Vytvoriť stálu odbornú komisiu bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku
  • ✓ Zabezpečiť vypracovanie komplexného bezpečnostného plánu odborníkmi na bezpečnosť
  • ✓ Podniknúť kroky potrebné k naplnenie komplexného bezpečnostného plánu

  Taktiež si uvedomujeme, že to všetko stojí peniaze, v tomto prípade peniaze daňových poplatníkov. Nielen v našom meste, ale aj celom štáte je dlhodobo moderné netransparentné plytvanie, neefektívne využívanie a rozkrádanie verejných financií. V našom meste nie je ťažké nájsť konkrétne prípady, kedy sa mestský rozpočet použil netransparentne a neefektívne. V hodnotení zadlženosti aj preto patrí Nitre veľmi nelichotivá pozícia.

  Medzi naše priority v oblasti transparentnosti a efektívnosti patria:

  • ✓ Zaviesť prísnu verejnú kontrolu všetkých mestských útvarov a mestských spoločnosti, ktoré majú prístup k mestskému rozpočtu
  • ✓ Nastaviť hospodárenie mesta na najvyššiu možnú efektivitu
  • ✓ Optimalizovať zadlženosť a finančné riadenie mesta
  • ✓ Zrušiť rodinkárstvo a politickú korupciu na mestskom úrade a zamestnávať schopných odborníkov

  Doprava - infraštruktúra - plánovanie

  Aká je dopravná situácia v meste asi všetci veľmi dobre vieme a dennodenne mnohým z nás „zlepší“ náladu hneď ráno, keď sa ponáhľame do práce a potom znovu poobede keď sa po práci tešíme domov. Doprava v meste je obmedzená mostami, ktoré premosťujú rieku. Je ich málo a minimálne jeden z nich je v katastrofálnom stave. Dopravná situácia v Nitre je dlhodobo nezvládnutá, ale záťažová skúška ešte len príde, keď automobilka Jaguar Land Rover spustí výrobu.

  Medzi naše priority v oblasti dopravy patria:

  • ✓ Zabezpečiť vybudovanie aspoň jedného nového mosta, ktorý prepojí Chrenovú s Krškanmi
  • ✓ Zaviesť mestský rezidenčný parkovací systém
  • ✓ Nahradiť Zoborský kruhový objazd plynulejšou a bezpečnejšou križovatkou
  • ✓ Odkloniť dopravu z centra mesta
  • ✓ Zefektívniť a zatraktívniť mestskú hromadnú dopravu
  • ✓ Zakázať vstup nákladnej kamiónovej dopravy do centra mesta a obytných zón

  Mnoho z nás si kladie otázku „Prečo mesto povoľuje výstavbu v už preplnených oblastiach?“. Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá, tak ako je pre súčasne najsilnejšiu vládnu stranu a jej nominantov príznačne, ich politici a poskokovia sú na to, aby plnili príkazy developerov a oligarchov v pozadí, ktorí sledujú len vlastný prospech, a ktorým sú blaho a pokoj „obyčajných“ ľudí ukradnuté. Zvyšovanie hustoty obyvateľstva v lokalitách, ktoré už dnes majú obrovské problémy s dopravou a parkovaním sa v dôsledku takýchto rozhodnutí len zhoršia a doplatia na to len občania. Výstavba nových obytných zón a územný plán mesta má obrovský vplyv napr. aj na dopravnú situáciu a parkovanie.

  Medzi naše priority v oblasti rozvoja bývania a územného plánu patria:

  • ✓ Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny
  • ✓ Podpora výstavby bytov pre sociálne slabšie rodiny
  • ✓ Odkloniť výstavbu z prehustených lokalít
  • ✓ Vybudovať ekologické parkovacie domy so zelenými strechami a stenami
  • ✓ Zakázať vytváranie ubytovní v prostredí domáceho obyvateľstva
  • ✓ Chrániť verejný záujem pred developerským záujmom
  • ✓ Vytvoriť územný plán, ktorý bude mať pozitívny dopad na dopravnú situáciu a rozvoj bývania
  • ✓ Ochrániť a zlepšiť stav životného prostredia, dôsledná starostlivosť o zeleň
  • ✓ Zabezpečiť dostatok detských ihrísk, športových plôch a oddychových zón

  Každé rozhodnutie, ktoré je urobené neodborne, nesystémovo a bez plánovania zapríčiní vznik problémov. Nitra už má problémy, ktoré sú dlhodobo ignorované a neriešené. Tie najzávažnejšie sú spomenuté tu. Na tieto problémy je nevyhnutné nájsť riešenia, avšak nemôžme sa sústrediť len na riešenie už existujúcich problémov. Jedine detailným a dlhodobým plánovaním dokážeme zabrániť vzniku ďalších problémov a ochrániť tak naše mesto.

  Medzi naše priority v oblasti plánovania patria:

  • ✓ Zvýšiť bezpečnosť mesta a jeho obyvateľov
  • ✓ Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta
  • ✓ Zabezpečiť finančnú stabilitu
  • ✓ Využiť investíciu Jaguar Land Rover v prospech rozvoja Nitry a v prospech jej obyvateľov
  • ✓ Podporiť domácich podnikateľov
  • ✓ Priniesť investorov s vyššou pridanou hodnotou
  • ✓ Vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu trvalého obyvateľstva
  • ✓ Nasmerovať odpadové hospodárstvo na najmodernejšie technológie zhodnocovania odpadu
  • ✓ Minimalizovať environmentálnu záťaž
  • ✓ Minimalizovať energetickú náročnosť mesta
  • ✓ Zvyšovať kvalitu životného prostredia a kvalitu ovzdušia
  • ✓ Vytvoriť Informačný portál „Chytrá Nitra“
  • ✓ Vytvoriť vhodné podmienky pre všetky generácie
  • ✓ Urobiť z Nitry moderné mesto 21. storočia

  Mesto - všetkých - generácií

  Určite sa všetci zhodneme na tom, že naša Nitra je krásne mesto s obrovským potenciálom. Za posledné roky sa v nej však nahromadilo množstvo problémov, ktoré majú jasné politické pozadie. Jednoznačným dôkazom je dramatický pokles počtu trvalo žijúceho obyvateľstva (2009 – 83 265 obyvateľov a 2018 – 79 131 obyvateľov). Každý z nás našej Nitre vyčítame niečo iné, presne podľa svojho uhľa pohľadu a ten sa nám mení hlavne vekom. To, čo trápi našich najstarších obyvateľov, mladšie generácie nevnímajú. Za to, čim si musí prejsť mamička s kočíkom si poplače len ona. A takto by sme mohli pokračovať o každej jednej generácii a každom jednom obyvateľovi Nitry. My chceme, aby Nitra bola mestom všetkých generácií a nikto sa nebude v nej cítiť druhoradý.

  Medzi naše priority v oblasti viacgeneračného mesta patria:

  • ✓ Vytvoriť materské centra
  • ✓ Vytvoriť centra pre stretávanie dôchodcov
  • ✓ Vybudovať novej plavárne
  • ✓ Podporovať výstavbu nového tréningového zimného štadióna pri Spojenej strednej škole, na Slančíkovej ul.
  • ✓ Systémovo podporovať kultúrne a športové podujatia
  • ✓ Zatraktívniť centrum mesta
  • ✓ Vybudovať nové detské ihriská, fitness parky a oddychové zóny pre seniorov
  • ✓ Doplniť mestský mobiliár – lavičky, smetné koše, vitríny, stojany na bicykle, informačné tabule

  Čítať viac

  Liga Nezávislých - Nezávislý primátor - Aktívny občan

  Tak ako rozpráva legenda o Svätoplukových prútoch, tak aj my sme sa rozhodli, že budeme súdržní, spojíme sily a chceme vrátiť Nitre slávu hodnú jej dejín. Liga Nezávislých je kolektív kandidátov na nezávislých poslancov, ktorí si osvojili 3 prúty plánu „Chytrej Nitry“ a rozhodli sa podporiť spoločného kandidáta na primátora.

  • ✓ Podporiť kandidáta na nezávislého primátora Petra Oremusa
  • ✓ Spolupracovať v mestskom zastupiteľstve
  • ✓ Spolupracovať s občanmi a aktívne ich zapájať do verejného diania
  • ✓ Rešpektovať názor a vôľu občanov

  Kandidáti na nezávislých poslancov sú: Predstavíme Vám ich po odovzdaní podpisových hárkov umožňujúcich ich kandidatúru.

  Liga Nezávislých - Kandidáti nezávislých poslancov

  Ing. Arch. Jozef Hrozenský, PhD. Volebný obvod č. 2 - Staré mesto

  Ing. Michal Obtulovič Volebný obvod č. 3 – Čermáň

  Ing. Štefan Hajaš Volebný obvod č. 3 – Čermáň

  RNDr. Marta Rácová Volebný obvod č. 4 – Klokočina

  Ing. Peter Bulla, PhD. Volebný obvod č. 4 – Klokočina

  Ing. Janka Buršáková Volebný obvod č. 4 – Klokočina

  Stanislav Dolež Volebný obvod č.5 - Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje

  Mária Mičíková Volebný obvod č.5 - Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje

  Igor Demo Volebný obvod č. 6 - Zobor, Dražovce

  Ing. Vlasta Klbiková Volebný obvod č. 6 - Zobor, Dražovce

  MUDr. Adriana Filipová Volebný obvod č. 6 - Zobor, Dražovce

  Ing. Peter Oremus, PhD. Volebný obvod č. 7 – Chrenová, Janíkovce

  Ing. Peter Košťál, PhD. Volebný obvod č. 7 – Chrenová, Janíkovce

  Dušan Damašek Volebný obvod č. 7 – Chrenová, Janíkovce

  PaedDr. Vladimíra Vargová Mičeková Volebný obvod č. 7 – Chrenová, Janíkovce

  Čítať viac

  „Vidíte, synovia moji, ak budete držať pokope ako zväzok prútov, nikto Vás nepremôže.
  Ak sa budete hašteriť, nebudete si vzájomné pomáhať a nebudete svorní,
  tak Vás každý nepriateľ poľahky porazí tak, ako ste vy praskli osamotený prút.“
  -Svätopluk

  Transparentné financovanie kampane

  Jednou z našich priorít je transparentne používanie mestského rozpočtu. Dôkazom toho, že to myslíme úprimne je aj to, že volebnú kampaň financujeme výlučne z vlastných zdrojov a nestoja za nami žiadni oligarchovia alebo finančné skupiny.

  • ✓ Prijímať finančné prostriedky výlučne len od fyzických osôb
  • ✓ Prijímať finančné prostriedky na transparentný účet iba bezhotovostným prevodom
  • ✓ Zverejniť platby faktúr dodávateľom na transparentnom účte

  Čítať viac

  KONTAKT

  V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať
  Ing. Peter OREMUS, PhD. • Biela 9, 949 01, Nitra • E-mail: volby@peteroremus.sk